ارتباط با کاشی دانیتا

1

دفتر مرکزی

تهران -بزرگراه اشرفی اصفهانی– سازمان آب غربی– پلاک 372 – طبقه 2

فروشگاه کاشانی

فلکه دوم صادقیه ، بلوار آیت الله کاشانی ، روبروی خیابان نجف زاده فروتن ، پلاک 100

فروشگاه تهراندشت

تهراندشت ، روبروی دوراهی نمکلان و سرخاب ، کاشی دانیتا

1

تلفن تماس

02149980

info@danitatile.com

 

1

شبکه های اجتماعی